Miljö- och kvalitetspolicy

AB Ingvar Ekdahl tillverkar och säljer arbetskläder för den yrkesverksamma människan. Allt ifrån personen som står i en sandblästringslokal dagarna i ända till personen som går ute i skogen och inventerar skog, det är det spannet vi har idag på våra kunder. 

Vi skall serva alla kunder med just det som den kunden behöver, med en bibehållen kvalité och hållbarhet i tanke. Det är kanske därför som vi har kunder över stora delar av Sverige och Skandinavien. 

Vårt mål är att leverera rätt produkter och tjänster enligt de önskemål våra kunder beställt, både avseende kvalitet, tid och utförande.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i samtliga verksamhetsprocesser för att möta kunders, anställda och andra intressenters höga krav idag och i framtiden.

Vi följer självklart de miljölagar och andra krav som ställs på oss.

Vi ska skydda miljön och förebygga förorening genom att minimera onödiga transporter och kemikalier samt sortera det avfall som uppkommer, detta bidrar till att förbättra vår miljöprestanda.

Det har hänt en hel del i världen sedan Ingvar Ekdahl ställde ut på den första mässan för arbetskläder i Köpenhamn år 1948. 

Det enda som är detsamma är, Ekdahls motto att ha nöjda intressenter. 

Vi gör det lilla extra för just Er verksamhet. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Länghem, juni 2021 

Marcus Ekdahl, VD